2/2014. sz. gazdasági vezetői körlevél

A 15/2013. sz. gazdasági vezető körlevél kiegészítése, és munkaügyi tájékoztatás.

1) A 15/2013. számú gazdasági vezetői körlevélnek a külső személyek oktatási, vizsgáztatási tevékenységre történő foglalkoztatására vonatkozó szabályozását – az elszámolási gyakorlat megkönnyítése érdekében – az alábbiakkal egészítem ki:

Az erkölcsi bizonyítványhoz kötődő számla igénylésénél a megbízott két eljárást választhat:

a) Amennyiben nem kíván élni a szolgáltatási díjnak az egyetem által történő megtérítésével, akkor a saját nevére kéri a számlát. Ebben az esetben nem történik elszámolás az egyetem részéről.

b) Amennyiben kéri a megbízott a szolgáltatási díj megtérítését:

Az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó számla a Széchenyi István Egyetem adott Tanszékének nevére kell, hogy kiállításra kerüljön, ezt az igénylési nyomtatványon az érintett magánszemélynek kell megadni. Feltétlenül fontos az egyetem neve mellett a tanszék feltüntetése, ellenkező esetben nem beazonosítható, hogy mely szervezeti egységhez tartozik a számla. Kérem, erről feltétlenül tájékoztassák a leendő óraadókat, vizsgáztatókat.

A fentiek szerint, utalványrendelettel felszerelve (munkaszámmal, teljesítésigazoló és utalványozó – két külön személy – aláírásával ellátva) kell a Pénzügyi Csoporthoz küldeni utalásra. Az utaláshoz meg kell adni a kedvezményezett (megbízott személy) nevét, bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét.

 

2) Tájékoztatás néhány fontos munkaügyi vonatkozású változásról:

a) A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozás:

- május 10. szombat munkanap – május 2. péntek pihenőnap

- október 18. szombat munkanap – október 24. péntek pihenőnap

- december 13. szombat munkanap – december 24. szerda pihenőnap

b) A közalkalmazotti és oktatói bértábla, valamint a pótlék alap nem változott. Az esedékes kötelező átsorolásokat végrehajtjuk, az erről szóló értesítők kiküldése folyamatban van. Minimálbér 101.500 Ft, a szakképzett dolgozók garantált bérminimuma 118.000 Ft-ra emelkedik.

c) A 2014. évi béren kívüli juttatások részletes szabályairól külön körlevélben küldünk tájékoztatást, a fő keretek és feltételek nem változnak.

d) „GYED EXTRA” néven ismertté vált törvény főbb rendelkezései:

- A kisgyermeket nevelő szülő a gyermek 1 éves kora után a gyed folyósítása mellett korlátlan időtartamban visszamehet dolgozni (ez a rendelkezés érinti azokat a szülőket is, akiknek korábban munkába állás miatt le kellett mondaniuk a gyed folyósításáról). A már munkába álló szülő írásbeli kérelmére a korábban folyósított gyed-et még a gyed-re való jogosultság hátralévő időtartamára folyósítani kell.

- Ha a gyed vagy gyes folyósítása közben újabb gyermek születik, akkor a korábbi gyermek után járó ellátás folyósítása nem szűnik meg, hanem a jogosultság teljes ideje alatt mindkét gyermek után továbbfolyósítják a mindkét gyermek után járó összeget. (ez a 2014. előtt születet gyermekekre is vonatkozik, de csak akkor, ha 2014. január 1. után újabb gyermek születik a családban.)

- A 2013. december 31-ét követően született ikergyermekek esetében a gyed jogosultsági ideje egy évvel meghosszabbodik.

- „Diplomás gyed” intézményének bevezetése: annak jár, aki magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán a szülést megelőző 2 éven belül aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a hallgatói jogviszony fennállása alatt, illetve annak szüneteltetését vagy megszűnését követően 1 éven belül szül. A szülés napjától évig jár, mértéke alapképzés esetén a minimálbér 70 %-a, mesterképzés esetén a garantált bérminimum 70 %-a.

- A kapcsolódó kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani.

- A gyermekgondozási segélyben részesülő személy, kereső tevékenységet a gyermek 1 éve koráig nem folytathat.

e) Munkaköri leírás: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§.(1) bekezdés d/pontja alapján a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkakörbe tartozó feladatokról. Ez praktikusan a munkaköri leírásban történhet meg, melyre ajánlott minta megtalálható a http://gmfi.sze.hu honlapon a munkaügyi nyomtatványok között. (GMF-MÜGY-7-2013)

Felhívom a vezető kollégák figyelmét, hogy minden vezető köteles a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállaló részére munkaköri leírást készíteni, amelynek egy eredeti aláírt példányát meg kell küldeni a Munkaügyi Csoporthoz. Munkakörváltás, feladat változás esetén a munkaköri leírásokat aktualizálni kell. Kérem, szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani a munkaköri leírások karbantartására.

f) Jelenléti ívek: nem oktatói munkakörökben jelenléti ív vezetése kötelező, egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során ezt bármikor vizsgálhatják. A jelenléti ívben dokumentálni szükséges minden munkanapra a munkakezdés és –befejezés időpontját, a szabadságos napokat, betegségeket. Kérem a szervezeti egységek vezetőit, hogy gondoskodjanak arról, hogy a munkavállalók naprakészen, pontosan vezessék a jelenléti íveket. A jelenléti íveket legalább 5 évig meg kell őrizni.

g) Teljesítésigazolás – utalványozás – kötelezettségvállalás: A személyi juttatások tekintetében a teljesítésigazoló személye nem egyezhet meg a kötelezettségvállaló, és utalványozó személyével. Kérem, ügyeljenek arra, hogy a Személyi juttatások adatlapja nyomtatványon (GMF-MÜGY-4-2013) a teljesítésigazoló minden esetben térjen el az utalványozó személyétől. A megbízási szerződés nyomtatványon teljesítésigazolásra jogosult nevénél csak a megbízótól eltérő név jelölhető meg, és a Személyi juttatások adatlapja nyomtatványon csak az igazolhatja a teljesítést, akit korábban a megbízási szerződésben erre megjelöltek

Győr, 2014. január 20.

Dr. Földesi Péter
rektor

Papatyi Csaba
gazdasági vezető

Aláírt változat letöltése PDF formátumban

Ügyfélfogadási rend

GAZDASÁGI  IGAZGATÓSÁG:

- Számviteli és Kontrolling Osztály, valamint

- Vagyonnyilvántartási Osztály

          Hétfő:           9:00-11:00
          Kedd:          10:00-11:30 és 12:30–14:00
          Szerda:         -
          Csütörtök:   10:00-11:30 és 12:30–14:00
          Péntek:         9:00-11:00

- Egyetemi Informatikai Központ

- EIIR Központ