A Gazdasági Igazgatóság felépítése és feladatai

 Gazdasági Igazgatóság (a továbbiakban röviden: GI) az Egyetemen működő olyan funkcionális szervezeti egység, amely egyetemi szintű gazdasági feladatok lát el. A GI segíti az Egyetem vezetőinek, testületeinek, oktatási, tudományos, kutatási, szolgáltató és más funkcionális szervezeti egységeinek, tevékenységét. A GI szervezetén belül működik a Számviteli és Kontrolling Osztály, Beszerzési Osztály, Vagyonnyilvántartási Osztály és az Egyetemi Informatikai Központ.

A GI, mint az Egyetem központi gazdasági szervezete feladatait a karokkal, az intézetekkel, a szolgáltató és más funkcionális szervezeti egységekkel együttműködve látja el. A közöttük lévő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a GI igazgatója külön ügyrendben határozza meg. A GI működteti az egyetemi kockázatkezelési rendszert, megszervezi az éves kockázati felmérést.

 

 

b) a felügyeletet ellátó szerv pénzellátási funkciójához kapcsolódó pénzügyek,
pénzforgalom,
c) a költségvetési gazdálkodás,
d) az állami vagyon kezelése,
e) a munkaügyi tevékenység,
f) a pénzgazdálkodás,
g) a beszámolás és a költségvetési szervekre előírt adatszolgáltatás,
h) a számvitel,
i) a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés,
j) az egyetemi létesítmények, épületek, építmények, épületgépészeti
berendezések, energiaellátási rendszerek folyamatos üzemeltetése,
k) kis- és nagyjavítási munkák tervezése és végrehajtásának megszervezése,
l) központi beruházások tervezése, végrehajtásának koordinálása,
m) általános gondnoksági feladatok szervezése,
n) a központi kezelésben lévő infrastruktúra tervszerű fejlesztése.
(3) A GMF vezetője a gazdasági főigazgató.
(4) A GMF feladatait a karokkal, az önálló intézetekkel, a szolgáltató és más funkcionális
szervezeti egységekkel együttműködve látja el. A közöttük lévő munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét a Gazdasági Főigazgató külön ügyrendben határozza meg.

Ügyfélfogadási rend

GAZDASÁGI  IGAZGATÓSÁG:

- Számviteli és Kontrolling Osztály, valamint

- Vagyonnyilvántartási Osztály

          Hétfő:           9:00-11:00
          Kedd:          10:00-11:30 és 12:30–14:00
          Szerda:         -
          Csütörtök:   10:00-11:30 és 12:30–14:00
          Péntek:         9:00-11:00

- Beszerzési Osztály

- Egyetemi Informatikai Központ