Nyomtatványok

A Gazdasági Igazgatóság által kiadott adatlapok:

 

Nyomtatvány kódja Nyomtatvány megnevezése
GMF-PÜGY 1/2004 Megbízási szerződés szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételére
GMF-PÜGY 2.1/2004 Nyilatkozat a kifizetőtől/munkáltatótól származó bevétel adóelőleg megállapításához
GMF-PÜGY 2.2/2004 Kitöltési útmutató
GMF-NY 1/2009 Folyamatban maradó beruházások, előlegek nyilvántartásba vételi bizonylata
GI 1.1.1 Helység (szoba) leltár 1.sz. melléklet
GI 1.1.2 Leltárjegyzőkönyv a mennyiségi felvétellel a berendezési és felszerelési tárgyakról 2.sz. melléklet
GI 1.1.3 Leltárjegyzőkönyv a leltári számmal rendelkező kis értékű és értékhatár feletti vagyontárgyak ... 3.sz. melléklet
GI 1.1.4 Leltárjegyzőkönyv a készletekről mennyiségi felvétellel.. 4.sz. melléklet
GI 1.1.5

Leltárfelvételi ív és összesítő a készletek állományáról 5.sz. melléklet

GI 1.1.6 Javaslattétel és megbízás leltározási feladatok ellátására 6.sz. melléklet
GMF 1.1.7 Leltárfelelősségi megállapodás 7.sz. melléklet
GMF 1.1.8 Átvételi elismervény a kincstári vagyonelem kezelésre, használatra történő átvételéről 8.sz. melléklet
GMF 1.1.9 Átvételi elismervény kincstári vagyonelem felügyeletre történő átvételéről 9.sz. melléklet
GMF 1.2.1 Szállítólevél tárgyi eszközök ki- és visszaszállítására
GMF 1.2.2 Bérleti szerződés
GMF 1.2.3 Adatlap gépjármű igényléshez
GI 1.3.1 Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata egyetemi szervezetek között
GI 1.3.2

Felesleges tárgyi eszközök bejelentése

GI 1.3.3

Selejtezendő tárgyi eszközök bejelentése

GI 1.3.4

Selejtezendő készletek jegyzéke

GI 1.4.1

Projekt indítási adatlap (munkaszám törzskarton)
GI 1.4.1 melléklet Projekt indítási adatlap (munkaszám törzskarton) - kitöltési útmutató
GMF 2.1.1 Nyilatkozat készpénz felvételére és szállítására
GMF 2.1.2 Megbízás készpénz felvételére és szállítására
GMF 2.1.3 Pénztári összesítő a kiküldetési költségekről
GMF 2.1.4 Gépkocsivezető útielszámolása
GMF 2.1.5 Üzemanyagfogyasztás elszámolása a 60/1992. (IV.1.) korm. rendelet alapján
GMF 2.1.6

Nyilatkozat CASCO biztosítással rendelkező és nem rendelkező gk. hivatalos kiküldetésre való igénybevétele esetén 

GMF 2.1.7 Költségelszámolás önálló tevékenység keretében
GMF 2.1.8 Nyilatkozat költségtérítés adóelőlegének megállapításához
GMF 2.2.1 Adatközlő lap számla kiállításához
GI 2.2.2 Írásbeli rendelkezés, utalvány (érvényesítés, utalványozás ellenjegyzés) a beérkezett számlák alapján történő kiadások teljesítésének elrendelésére
GMF 2.2.3 Vám- és illetékmentességi nyilatkozat
GI 2.3.1 Javaslattétel és engedélyezés szerződéses munka vállalására
GI 2.3.2 Előkalkuláció, részelszámolás, végelszámolás
GI 2.3.3 Vállalkozási szerződés
GI 2.3.5 Kimutatás az elszámolt költségtérítésekről és dologi kiadásokról
GI 2.3.8 Részelszámolások összesítő kimutatása szerződéses munkáról
GMF 2.3.9 Előkalkuláció, részelszámolás, végelszámolás az államilag nem finanszírozott, költségtérítéses szolgáltatásként végzett alap ill. vállalkozói tevékenység körébe tartozó oktatási tevékenységhez
GMF 2.4.1 Szabad kapacitások kihasználásával elért bevételek elszámolása
FAXSZE FAX feladást igénylő lap

Költségelszámolás önálló tevékenység keretében

Ügyfélfogadási rend

GAZDASÁGI  IGAZGATÓSÁG:

- Számviteli és Kontrolling Osztály, valamint

- Vagyonnyilvántartási Osztály

          Hétfő:           9:00-11:00
          Kedd:          10:00-11:30 és 12:30–14:00
          Szerda:         -
          Csütörtök:   10:00-11:30 és 12:30–14:00
          Péntek:         9:00-11:00

- Egyetemi Informatikai Központ

- EIIR Központ